Over Younik

Vertrouwd – Samen - Transparant
ons verhaal

Ruimte voor een eigen unieke ik

Introductie

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Dat is mooi, zeker als daar ruimte aan wordt gegeven. Wat als die ruimte er niet of onvoldoende is? Als het kind zichzelf of de omgeving zijn of haar ontwikkeling in de weg staat? Dan is het fijn als het kind geholpen wordt op een manier die bij hem of haar past.

Multidisciplinaire kind- en jeugdzorg én ouderbegeleiding.

Younik biedt multidisciplinaire en preventieve kind- en jeugdzorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar uit Goirle en omstreken. Hierbij richten we ons niet alleen op het kind. We kijken naar de context - ofwel het systeem - waarbinnen het kind functioneert. Ouders en de omgeving betrekken we dan ook intensief bij onze zorg.

Elk kind is uniek!

Bij Younik draait het om het kind met al zijn of haar unieke en krachtige eigenschappen. Bij ieder kind gaan we op zoek naar de sterke kanten en zetten die centraal. Dat is waar we ons behandelplan op inrichten. De hulpvraag nemen we hierbij als vertrekpunt.

We hebben geen ‘kant-en-klare’ behandelplannen op de plank. Per situatie bekijken we vanuit meerdere disciplines hoe we kind en ouders het beste en in samenspraak zo effectief mogelijk kunnen helpen en begeleiden binnen de eigen omgeving, wensen en mogelijkheden. ‘Younik’ in onze aanpak dus!

Over Younik

Wat maakt ons nog meer uniek?

Younik bundelt de krachten van meerdere disciplines die elkaar aanvullen en versterken.​

We werken oplossingsgericht

en stellen duidelijke doelen.

We hanteren korte lijntjes

en komen snel tot de kern.

We zijn het kastje én de muur

en voorkomen stapelzorg.

We bieden een integrale aanpak

afgestemd op de individuele hulpvraag.

We hebben een groot netwerk

en schakelen vlot.

Wilt u meer weten?

Contact ons